Konfirmasjonstale

En kjent forfatter sa en gang at vår hjerne den begynner å virke når vi blir født og slutter når vi skal holde tale.

Har du opplevd dette.? Du har så mye på hjertet men så greier du ikke å sette ord på det, men Ikke fortvil hjelpen er nær.

Jeg har hjulpet mange med å skrive personlige taler og hvis du ønsker det så hjelper jeg gjerne deg også

En del synes det er vanskelig å holde en tale fordi de synes de må lære den utenat. Da pleier jeg å si at de skal skrive den ned på små lapper. og ta disse med seg.Vi ser ofte de kongelige gjøre det og når det er greit for dem så kan også vi andre gjøre det.

Lykke til.