Priser.

Personlig  sang  kr.900

Dekorert med inntil 5 bilder. Kr 100 ( Gjelder bare sanger som jeg selv har skrevet).

Personlig  tale eller tale på rim   kr. 900.

Tilbud på 2 eller flere sanger eller taler/ ta kontakt

Tlf 41571919

jan@festskribenten.no