Festskribenten


Brud   


Her ved Knut sin side
sitter du i dag som vakker brud.

Om et liv med masse kjærlighet

så bærer dette bud.

Ja med noen enkle ord

så vil vi hylle dere to,

begge ga i dag et løfte om å ære evig tro


I november fem og åtti

da kom du til denne jord,

og hos alle i familien

var gleden veldig stor.

Men din pappa var i Rio,

og han satte kursen hjem,

tante Randi hun hjalp til

og hun fortjente mang en klem.